พาร์ทิชั่น 2P-workstation-12 (4-seat) size 240*120*110 cm

รหัส :

ราคา : 24,250 บาท

ทำใบเสนอราคา

ทำใบสั่งซื้อ สั่งซื้อ

  • 1.partition 2P-1112 (ทึบ) size 120*110 cm @1,625*2ผ.=3,250-
  • 2.partition 2PG-1160 (กระจกใส) size 60*110 cm @1,025*6ผ.=6,150-
  • 3.partition 2P-110 เสาพาร์ทิชั่น size H-110cm@150*3ต.=450-
  • 4.toptable t-120120 ท๊อปโต๊ะ size 120*120cm@600*4ผ.=2,400-
  • 5.cabinet c-425060 ตู้ข้าง size 42*50 cm @3,000*4ใบ.=12,000-
  • ราคารวม 24,250/ชุด (ราคาไม่รวมเก้าอี้และอุปกรณ์เสริม)

รูปสินค้า