แจ้งการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านธนาคาร 
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ
บ.อินเตอร์เฟอร์นิไลน์ จก. ออมทรัพย์ เทพารักษ์ 199-5-11038-2
2. ชำระเงินผ่าน Paypal.
 
ใบสั่งซื้อ ชื่อ - รายละเอียด วันที่สั่งซื้อ รวม (บาท) แจ้งชำระเงิน ชำระเงิน
00003822 10/02/2559 3,364.40แจ้งชำระเรียบร้อยแล้ว
00003821 10/02/2559 3,364.40แจ้งชำระเรียบร้อยแล้ว
00003820 10/02/2559 3,364.40แจ้งชำระเรียบร้อยแล้ว
00001150 14/01/2558 8,364.48 แจ้งชำระ Paypal